Restauratieatelier Elke De Smet
Welkom

Papier- & Boekrestauratie

Elke De Smet

  •  Conservatrice en restauratrice
  •  Bachelor Laborante
  •  17 jaar ervaring

 In mijn atelier kan alles wat met papier te maken heeft, geconserveerd en/of gerestaureerd worden. Dit kan gaan over boeken, kaarten, gravures, ... .

 

Heeft u een object dat aandacht nodig heeft, of gewoon vragen over (papier)conservatie, aarzel dan niet om me te contacteren.

 

Na de opleiding bachelor laborante heb ik  in Antwerpen een master in de "conservatie en restauratie van papier en boek" succesvol volbracht. Daarna heb ik in 2005 mijn papier- & boekrestauratieatelier opgestart.

 

In mijn papier- & boekrestauratieatelier probeer ik mijn twee diploma's zorgvuldig te combineren. Ik probeer voor alles een conservatorisch verantwoorde oplossing te zoeken met een chemische achtergrond. De beginselen van de restauratie worden steeds gehanteerd, namelijk dat alles omkeerbaar is en dat er gestreefd wordt naar het aanbrengen van een buffer zodat het object zijn bewaring gegarandeerd kan worden.

 

Als werkwijze hanteer ik steeds het zelfde patroon: het object wordt onderzocht (zowel ter plaatse als in het atelier); er wordt fotografische documentatie genomen zowel voor, tijdens als na de restauratie; een behandelingsvoorstel wordt opgesteld en aan de klant voorgesteld, het object wordt gereinigd (droog, vochtig, ...); het object wordt hersteld en, indien gewenst voorzien van een op maat vervaardigde conservatiedoos; tot slot wordt een restauratiedossier opgesteld zodat de klant een zicht heeft op wat zijn object heeft ondergaan en advies krijgt over de verdere bewaaromstandigheden.